Dịch vụ hỗ trợ tư vấn  thiết kế, thi công xây dựng Hà Giang sẽ:

– Hỗ trợ tư vấn thiết kế, thi công xây dựng và hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Bao gồm: Đo đạc, định vị chỉ giới xây dựng);

– Hỗ trợ tư vấn các thủ tục giao dịch đất đai và nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Bao gồm: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền, chuyển nhượng, tặng cho, chuyển mục đích sử dụng …)

Dịch vụ hỗ trợ tư vấn  thiết kế, thi công xây dựng Hà Giang cam kết thực hiện bảo đảm đúng pháp luật!
Hotline: 088 688 2552

2 thoughts on “Bạn đã biết đầy đủ các thủ tục về xây dựng nhà ở, chuyển nhượng đất đai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *