Hiển thị tất cả 9 kết quả

Trà shan tuyết cổ thụ Hà Giang

Đặc sản Bạch trà cổ thụ Hà Giang

Trà shan tuyết cổ thụ Hà Giang

Đặc sản Hồng trà cổ thụ Hà Giang

Trà shan tuyết cổ thụ Hà Giang

Đặc sản Trà nguyên búp Hà Giang

Trà shan tuyết cổ thụ Hà Giang

Đặc sản Trà ống lam Hà Giang

Trà shan tuyết cổ thụ Hà Giang

Đặc sản Trà phổ nhĩ Hà Giang

Trà shan tuyết cổ thụ Hà Giang

Đặc sản Trà rồng đỏ Hà Giang

Trà shan tuyết cổ thụ Hà Giang

Đặc sản trà shan tuyết cổ thụ Hà Giang

Trà shan tuyết cổ thụ Hà Giang

Đặc sản trà tiên Hà Giang

Trà shan tuyết cổ thụ Hà Giang

Trà xanh shan tuyết cổ thụ Hà Giang