Đặc sản Măng nứa Hà Giang

  • Măng khô tự nhiên là măng sạch, chỉ có mùi mộc và mùi của nắng. Không có mùi khó chịu.
  • Măng không có màu vàng bắt mắt ngay cả khi gặp nắng to
  • Khi khô hẳn thường có phấn trắng phủ mặt trong của măng