THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG CỦA CHÚNG TÔI

Nông Sản Sạch Hà Giang

1- Được phép kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 10A 800 7713 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hà Giang cấp ngày 28/4/2020

2-  Nằm trong hệ thống phân phối của Hợp tác xã Trà shan tuyết cổ thụ Khuổi My

3- Chỉ cung cấp các sản phẩm, hàng hóa, sản xuất thủ công là chủ yếu. Sản phẩm là các nguyên, vật liệu có xuất xứ, nguồn gốc tự nhiên của Hà Giang. 

4- Slogan của Nông Sản Sạch Hà Giang: “NGƯỜI BÁN CÓ TÂM – NGƯỜI MUA CÓ TẦM”

5- Tiêu chí bảo đảm là các sản phẩm, hàng hóa 5 KHÔNG, gồm:

(1) KHÔNG chất kích tăng trưởng;

(2) KHÔNG phân bón hóa học;

(3) KHÔNG thuốc trừ sâu, diệt cỏ;

(4) KHÔNG chất bảo quản;

(5) KHÔNG hương liệu, chất tạo màu.