Đặc sản Trà nguyên búp Hà Giang

Là dòng cao cấp có giá trị tương đương như đặc sản bạch trà, trà tiên, trà rồng. Đặc sản trà nguyên búp Hà Giang chỉ khác bạch trà Hà Giang ở một số công đoạn chế biến. Nước trà trong, không có ánh vàng chanh, đậm như trà xao suốt. Vị trà rất thanh, ngọt hậu.

Đóng gói: Từ 100 gram đến 500 gram.

Liên hệ: Ms Hương – 0856898666 or 0869369366