Khi bạn xem cách người dân thu hái được những búp trà tiên thì sẽ thấy một phần giá trị của trà tiên. Còn khi bạn thưởng thức trà tiên, bạn mới thấy hết giá trị thực sự của nó!

One thought on “Cây trà tiên cổ thụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *